การนำเสนอคุณค่าและคุณสมบัติที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน

ภาพรวมการทำศัลยกรรมเกาหลีอย่างใกล้ชิด

คำว่าศัลยกรรมเกาหลีเป็นคำทั่วไปที่หมายถึงการรักษาด้วยมือหรือเครื่องมือหรือการดำเนินการด้วยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ด้านความงามหรือการใช้งาน คำว่าพลาสติกจากการทำศัลยกรรมพลาสติกมาจากคำภาษากรีกโบราณ  ซึ่งหมายถึงการทำให้รูปร่างหรือการขึ้นรูป ปัจจุบันมีหลักหรือพื้นที่หลักสองแห่งหรือสาขาของการศัลยกรรมเกาหลี เหล่านี้รวมถึงการทำศัลยกรรมตกแต่ง การทำศัลยกรรมพลาสติกในส่วนนี้เน้นไปที่การปกปิดหรือยกเลิกการทำลายที่ใบหน้าหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายภายนอก การทำศัลยแพทย์ศัลยกรรมเกาหลีรูปแบบนี้รวมถึงการปิดจุดบกพร่องด้วยการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยแฟลประดับภูมิภาค เฉพาะจุด หรือระยะไกล 

การศัลยกรรมเกาหลีหรือศัลยกรรมความงาม

เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำศัลยกรรมพลาสติกที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน การศัลยกรรมเกาหลีรูปแบบนี้ส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงลักษณะใบหน้าหรือร่างกายที่คนไข้มองว่าน่าเกลียดหรือไม่ยกยอ ตัวอย่างของการทำศัลยกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การลดขนาดหน้าอกหรือการปลูกถ่ายเต้านม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมเกาหลี จากประวัติความเป็นมาและการทำศัลยกรรมทั้ง 2 ส่วนกว้างๆ ก็ยังแบ่งย่อยได้อีก ยังรวมถึงการศึกษาหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติมในสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

การผ่าตัดกะโหลกศีรษะและใบหน้า การศัลยกรรมเกาหลี ที่ไหนดีรูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อจัดตำแหน่งหรือแก้ไขความบกพร่องทางร่างกายที่มีมาแต่กำเนิดหรือที่มีมาแต่กำเนิด ซึ่งรวมถึงอาการปากแหว่งเพดานโหว่ ภาวะกระโหลกศีรษะ และความบกพร่องอื่นๆ ของใบหน้าเนื่องจากสาเหตุแต่กำเนิดและพัฒนาการทางร่างกาย ศัลยศาสตร์มือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ศัลยแพทย์ตกแต่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี 

พวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ในระเบียบวินัย

ศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกรเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำศัลยกรรมที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรหรือกรามและใบหน้า สาขานี้เติบโตหรือเติบโตจากผลงานและความก้าวหน้าทั้งในด้านศัลยกรรมช่องปากและศัลยกรรมตกแต่ง ตัวอย่างของการผ่าตัดในสาขานี้ เช่น กระดูกขากรรไกรหัก และใบหน้า ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือการทะเลาะวิวาท เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ คุณอาจคิดว่าการทำศัลยกรรมเสริมความงามก็เหมือนกับการทำศัลยกรรม ศัลยแพทย์ศัลยกรรมเกาหลีส่วนใหญ่เลือกที่จะเน้นการปฏิบัติของพวกเขาในข้อแรก ดังนั้น ทั้งสองคำจึงมักใช้ในลักษณะเดียวกัน 

สิ่งนี้ไม่ถูกต้องทางเทคนิค แม้ว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด แต่การผ่าตัดประเภทนี้ไม่เหมือนกัน การทำศัลยกรรมเสริมความงามและการศัลยกรรมเกาหลีมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของผู้ป่วย แต่มีปรัชญาพื้นฐานที่แตกต่างกันซึ่งชี้นำเป้าหมาย การวิจัย และการฝึกอบรม ศัลยกรรมเสริมความงามมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมรูปลักษณ์ทางกายภาพ การผ่าตัดประเภทนี้ประกอบด้วยหลักการ เทคนิค และขั้นตอนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงรูปลักษณ์ของผู้ป่วย โดยพื้นฐานแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสมมาตร สัดส่วน และความสวยงาม 

ศัลยกรรมเกาหลี